Sticker set "Kaneki @anime_sticks"

Also in our collection

Share sticker set "Kaneki @anime_sticks"